Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä: Visella Oy, 0157518-0

Osoite: Pollentie 29, 13500 Hämeenlinna

Puh: +35840 739 6313

S-posti: info@visella.fi

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, miten Visella Oy käsittelee asiakkaista keräämiään henkilötietoja.

Visella Oy käsittelee henkilötietoja tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tutustu tietosuojaselosteeseen huolellisesti ennen verkkosivustojen käyttämistä.
Hyväksyt tämän tietosuojaselosteen käyttämällä www.visella.fi -sivustoa.

Rekisterin pääasiallinen tarkoitus on kerätä kävijäanalytiikkaa Visella Oy:n verkkosivujen kehittämistä varten. Visella Oy:n verkkosivustolla ei ole mahdollisuutta kommentoida, rekisteröityä tai sitoutua mihinkään palveluun. Tällaisia henkilötietoja ei kerätä.

Kun käyttäjä vierailee verkkosivustollamme, käyttäjän tietokone lähettää automaattisesti tiettyjä teknisiä ja muita tietoja (esim. IP-osoite, selaintyyppi ja tieto siitä, mitä kautta käyttäjä tuli sivustolle). Käyttämällä verkkosivustoamme vierailija hyväksyy teknisten tietojen keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaiseen rajoitettuun käyttöön.

Visella Oy käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia sivustoanalytiikkaan sekä hakukoneoptimointiin (Google analytics ja Yoast SEO). Kävijätietoja voidaan luovuttaa tällaisille palveluntarjoajille vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen.

Pyrimme tällaisissa tilanteissa varmistamaan, että henkilötietoja siirretään ja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lain mukaisesti. Joltain osin tällaiset palveluntuottajat tai palvelimet joilla tietoja käsitellään saattaa sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Emme muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Käyttäjä hyväksyy myös sen, että Visella Oy saa luovuttaa henkilötietoja asianmukaisille viranomaisille, mikäli tämä on tarpeen soveltuvan lain tai määräyksen noudattamiseksi.

Visella Oy:n verkkosivustot saattavat sisältää linkkejä muille sivustoille tai sisältää sisältöä muilta sivustoilta. Tällaiset sivustot eivät ole Visella Oy:n määräysvallassa emmekä
vastaa niiden sisällöstä. Mikäli käyttäjä vierailee linkitetyllä sivustolla, sivuston käyttö tapahtuu kyseisen sivuston oman tietosuojaselosteen mukaisesti.

Visella Oy ei säilytä kävijätietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Analytiikan käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.